Internet i dedikuar

Pronet ofron per biznesin tuaj internet te dedikuar, me shpejtesi te larte sipas nevojave tuaja, me qendrueshmeri, siguri dhe te garantuar.

Shpejtesite e ofruara jane nga 4 Mbps deri ne 1 GB

SLA eshte 99.99%

Disponueshmeria e sherbimit per kete lloj sherbimi eshte CIR 100%

IP reale sipas nevojave tuaja

Pronet punon me nje sistem autonom AS dhe ka BGP peering me operatore nderkombetare dhe kombetare.

Lidhja realizohet me fiber optike.

Transmetim te dhenash

Per te gjithe bizneset qe duan te lidhin dy a me shume pika ne Shqiperi apo jashte saj, Pronet ve ne dispozicion rrjetin e vet kombetar apo bashkepunimin me operatore te rendesishem nderkombetare.

Ky sherbim do te mundesonte komunikimin midis ketyre pikave ne nje menyre te qendrueshme, te shpejte dhe mbi te gjitha te sigurt.

Kapacitet e ofruara jane ne varesi te nevojave tuaja.

SLA eshte 99.95 %

Komunikimi mund te jete Layer 2 apo Layer 3 ne varesi te nevojave tuaja.

Dark Fiber

Pronet disponon rrjetin e vet te fibres optike i cili eshte tokesor dhe i sigurt.

Per te gjithe ata qe kane nevoje per kapacitete te medha per lidhje si dhe duan nje ndarje fizike nga pjesa tjeter e rrjetit eshte e mundur dhenia me qera e nje apo me shume fije optike.

Uptime eshte 99.95%

Transmetim video mbi IP apo me dark fiber

Prej kohesh Pronet mundeson per operatore te ndryshem mediatik transmetime te eventeve te ndryshme.

Transmetimet behen mbi IP me ane te lidhjeve te qendrueshme, me kapacitet te garantuar dhe pa packet-loss duke garantuar cilesi ne transmetim apo mbi dark fiber.

 Hostim Faqesh